ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๗

ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๗

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญเที่ยวงาน “ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๗”

ระหว่างวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ ชายหาดหน้าอ่าวประจวบฯ

รับชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “บ้านพ่อเรา เมืองสามอ่าว” ที่รวบรวมพระราชกรณียกิจต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านการจำลองหมู่บ้านสามอ่าว ที่สะท้อนวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

พลาดไม่ได้กับการประกวดสาวงามเมืองสามอ่าว ยิ่งใหญ่กับการแสดง แสง สี เสียง พร้อมกิจกรรมต่างๆและการออกร้านค้าสินค้าของดีในงานกาชาด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานประจวบคีรีขันธ์
โทร. ๐ ๓๒๕๑ ๓๘๘๕, ๐ ๓๒๕๑ ๓๘๗๑ ^^