“วิกหัวหิน” ขอนำเสนองานละครโครงการวรรณคดี ดนตรี และภาษา ของโรงเรียนภัทราวดี หัวหิน ประจำปีการศึกษา 2556 Rocking Rama ซึ่งเป็นกิจกรรมนำหลักสูตรสามัญศึกษา มาปลูกฝังผ่านการละคร

RR-poster02-OL-01-510x721

สร้างสรรค์ แสดง เล่นดนตรีทั้งไทยและสากล สร้างชุด ฉาก แสงเสียง โดยนักเรียนทั้งโรงเรียน และครู ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น ครูนาย มานพ มีจำรัส ครูแอน สิรินประภา สร้างดนตรีไทยให้ประชันดนตรีสากลโดยครูหน่อง อานันท์ นาคคง กำกับการแสดงโดยครูเล็ก ภัทราวดี สอนการจัดแสงโดยครูด๊อด ยุทธชัย นำวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย พุทธศาสนา สังคม เทคโนโลยี ศิลปะ นาฎศิลป์ ดนตรีทั้งไทย สากล มาบูรณาการ ให้เข้าใจ นำมาใช้ปฎิบัติได้

1653904_690624874293798_1376984001_n-510x340

เปิดการแสดงในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ทุกวันเสาร์เวลา 19.30 น. และวันอาทิตย์ เวลา 14.00 น. ต่อเนื่องกันสามสัปดาห์

1618636_690624820960470_1936644402_n-510x340

1471266_659985854024367_1142514629_n-510x340

จองบัตรได้ที รร. ภัทราวดี หัวหิน 032- 827 814-5 บัตรราคา 400 บาท นักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์ มาเป็นกลุ่ม ลด 50 %

1455190_659985547357731_66074535_n-510x340

1461162_659985614024391_86122381_n-510x340

 

 

รายได้สมทบทุนมูลนิธิละครธรรมะในพระสังฆราชูปถัมป์ เพื่อสนับสนุนการศึกษา ^^

2001_large_20121001152543-510x312